وبسایت دکتر مسعود صادقی

مقالات، یادداشت ها و سخنرانی ها

وبسایت دکتر مسعود صادقی

مقالات، یادداشت ها و سخنرانی ها

معرفی اجمالی سایت
وبسایت دکتر مسعود صادقی

مکتوبات و سخنرانی ها
کانال تلگرام:
telegram.me/officialmasoudsadeghi

 

 

 

 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

  * مقالات منتشره در فصلنامه های علمی - پژوهشی

 

 - تحلیل برترین و بدترین اوصاف اخلاقی از منظر ارسطو، آکوئینی و خواجه نصیرالدین طوسی. مجله علمی پژوهشی فلسفه دانشگاه تهران/1397

2- جامعه شناسی"در" اخلاق اسلامی و نسبت آن با جامعه شناسی اخلاق/مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی.با مجوز علمی پژوهشی/1395

3- اوصاف اخلاقی مستقل و وابسته؛ تعریف و تقسیمی نوین در اخلاق/ مجله فلسفه/1394

4- وجود خدا و صرفه مندی اخلاق/ فلسفه دین/1394

5- واکاوی و نقد مقدمه رساله"یک کلمه".مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی.با مجوز علمی پژوهشی/1394

6- تخیل و تخلق؛ تعریف و نمونه هایی از نقش تخیل در اخلاق اسلامی/ پژوهشنامه اخلاق/1394

7- تحلیل فضائل جهل از منظر جولیا درایور/ پژوهشنامه اخلاق/1393

8- اخلاق، دولت و نسبت آنها در آرمانشهر/ مشرق موعود/1391

9-  طرح و تبیین جامعه شناسی ـ درـ  اخلاق اسلامی/ پژوهش های اخلاقی/1390

10- سیاست خارجی دولت دینی با تاکید بر مفاهیم تقیه و انتظار/ مشرق موعود/1390

 

* مقالات پذیرفته شده در کنفرانس های بین المللی

 

1- Ethical functions of TV. IJIS.3 international conference in paris.2013

2- prove the superiority of solar energy by Islamic ethics.ICGTEC.international conference in Malaysia.2012 

3- sociology of morality. The International Institute of Social and Economic

Sciences.universiti of economics in prague.2012

 

5-               5پروتستانیسم و تمدن غربی.جامعه المصطفی العالمیه.همایش بین المللی غربشناسی.1387

6-     آموزه های دینی و توسعه بیمه های عمر.همایش بین المللی توسعه بیمه.آذرماه 1386

7-     نقش تخیل اخلاقی در تحول نظام آموزشی. همایش بین المللی تحول نظام آموزشی.مشهد.1392

 

* مقالات منتشره در همایش های ملی

       1- نگرش خاص دیوید ولمان به نسبی گرایی اخلاقی؛تبیین و نقد/همایش ملی فلسفه اخلاق.1394

       2- الزامات ورود حکمت متعالیه در سیاست/ پژوهشگاه علوم و اندیشه اسلامی.1387

       3- نقدی بر نظریه وحدت متعالی ادیان/ کانون اندیشه جوان.1386

       4- سینما، تلویزیون و تخیل اخلاقی/ همایش ملی رسانه و مسائل اجتماعی. اصفهان.1391

 

* مقالات منتشره در مجلات تخصصی

         1- وجه اخلاقی حجاب و سرشت همدلانه آن. دوفصلنامه مطالعات زنان و خانواده

         2- در مسیر شخصیت. فصلنامه کتاب روانشناسی و اخلاق

         3- بسیارنویسی یا پربارنویسی؟ فرهنگ امروز

         4- چالش داعش و اجتهاد مجتهد ششبستری/ فرهنگ امروز

         5- فلسفه فساد/ مجله سوره

         6- نقد کتاب اخلاق دین شناسی/ فرهنگ امروز

       

 

* کتاب ها

         1- نیایش دمکراتیک(رابطه دین و دولت) برنده جایزه تقدیری کتاب سال دانشجویی1386

         2- انقلاب اشک / طرحی نو در عاشوراپژوهی.1387

 

* عناوین و افتخارات

 

1- برگزیده نخستین جشنواره داستان کوتاه خاتم.1395

2- جوان برتر استان در عرصه فرهنگ و هنر. 1393

3- برنده جایزه تقدیری کتاب سال دانشجویی 1386

4- پژوهشگر برتر دانشگاه قم در مقطع دکتری.1394

5- پژوهشگر برتر دانشگاه قم در مقطع دکتری.1391

6- پژوهشگر برتر دانشگاه قم در مقطع ارشد.1388

7- چهره پژوهشی سال 1387 به انتخاب کانون مساجد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و..

8- جوان برتر استان.1386

9- ایده پرداز برتر در فراخوان ایده ها و طرح های مفهومی .1394

 

 

* فعالیت های اجتماعی

 

1- مشاور فرهنگی و حوزه مشارکت جوانان اداره کل ورزش و جوانان(از سال 1394)

2- سردبیر خبرگزاری برنا در استان کرمانشاه(1395)

3- عضو شورای راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه(از سال 1394)

4- عضو کمیته مطالعاتی سازمان ملی جوانان(1387)

5- مدیر سایت تحلیلی اندیشگرد

6- مجری طرح جستار قلم

7- مشاور فرهنگی شهردار(1395)

8- مدیر جشنواره فیلم کوتاه جوان(1395)